คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดเทศกาลออกแบบบางกอก 2560 Bangkok Design Festival 2017 ณ ช่างชุ่ย

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 3560 เวลา ๑๕.๐๐ น. รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล) เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลออกแบบบางกอก 2560 Bangkok Design Festival 2017 ณ ช่างชุ่ย ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กิจกรรมวันนี้เป็นเวทีสนทนาเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร (Creative Gastronomy) แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเชฟ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารทั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลก เช่น Joei Masaki Asari หัวข้อ Koji and fementation / กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา หัวข้อ อาหารง่าย อาหารยาก เป็นต้น

โดยมีการตกแต่งสถานที่ที่เป็นการแสดงผลงานของคุณกรกต อารมณ์ดี ศิลปินศิลปาธรสาขาออกแบบ ชื่อชิ้นงานว่า “ตาข่ายดักฝัน”

แชร์