คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการ “มหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี ไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2560 ปีที่ 7

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม)

ร่วมแสดงแบบชุดผ้าไหมไทย ในงานพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ๒๕๖๐ ปีที่ ๗”
โดยมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและภริยาเอกอัครราชทูตจาก ๒๖ ประเทศ ร่วมแสดงแบบชุดผ้าไหมไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๒๓  ซึ่งหลังจากพิธีเปิดในวันนี้ จะมีการแสดงนิทรรศการเครื่องกายผ้าไหมไทยจากนักออกแบบ ๒๖ ประเทศ ที่สวมใส่โดยเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและภริยาเอกอัครราชทูตระหว่าง วันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ EDEN ZONE ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แชร์