คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวงาน
มหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพลอย ธนิกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร พลโทธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน แขกผู้มีเกียรติ ศิลปินแห่งชาติและนักแสดง เข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี ๕ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร พลโทธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว และภายในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ชุด “ปวงประชาสี่ภาครวมใจ แสงทองส่องไทย ทั่วหล้าเทิดไท้พระบารมี” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงจากนักแสดงละครเพลง “เทิดไท้ทศมินทรราชา” ได้แก่ นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย โกลเด้นซอง) นายนภัสรัญน์ มิตรธีรโรจน์ (ตั๊ก นภัสกร) และนางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ (ผิงผิง) การแสดงจำอวดหน้าม่านโดยศิลปินแสตมป์และคณะ นิทรรศการงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ล่าเตียง
ขนมอาลัว เครื่องประดับดินอบลวดลายไทย เครื่องหอมและสมุนไพร แกะสลักผักและผลไม้และนวดประคบสมุนไพร

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ท้องสนามหลวง มีกิจกรรมประกอบด้วย
พิธีบวงสรวงเทพยดา วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ท้องสนามหลวง พิธีเปิดงานวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ริ้วขบวนต่าง ๆ ๒๖ ขบวน เส้นทางริ้วขบวนเริ่มจากสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลางไปยังท้องสนามหลวง และแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เฉลิมพระเกียรติ ชุด “รวมใจภักดิ์ ถวายพระพร” ตลอดช่วง ๕ วันของการจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทศมินทรราชา ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การจัดแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติ “มหาทศมินทรราชา” การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เช่น การแสดงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงโนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติ การแสดงโขน “สมเด็จพระรามาครองเมือง” การแสดงพื้นบ้าน “เรืองรองสุขเกษมทั่วถิ่นไทย” การแสดง “มหานาฏกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ” การแสดงดนตรี “มหาดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ” การแสดงดนตรี “สดับคีตศิลป์ทศชาติชาดก” การแสดงละครเพลง “เทิดไท้ทศมินทรราชา” การแสดงดนตรี” แผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี” โดย ๕ สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยรังสิต การแสดงนาฏศิลป์โขนสดใต้ร่มพระบารมี เป็นต้น

แชร์