ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบช่อดอกไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แชร์