คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ศปร. จัดกิจกรรมตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “72 พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข”

วันที่ 3 กรกฏาคม 2567 เวลา 9.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “72 พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข” พร้อมด้วยอาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานตัดสินการประกวดฯ ณ ห้องรวมพล ชั้น 3 ศปร.

โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 -ป.6), มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจะนำไปจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ ภายในศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/rdpscc?mibextid=ZbWKwL

แชร์