คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จัดกิจกรรมตัดสินการประกวดสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2567

วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2567 เวลา 9.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “72 พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข” จัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีอาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 600 ผลงาน

แชร์