คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ขับเคลื่อนการดำเนินงานจริยธรรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดประชุมครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรรมการและเลขานุการฯ นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรม และกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมประจำสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2567 – 2570) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แชร์