คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร.ร่วมพิธีเปิด “THACCA SPLASH” – Soft Power Forum 2024 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา Soft Power ไทย ด้วยศิลปะร่วมสมัย

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “THACCA SPLASH” – Soft Power Forum 2024 ณ Hall 1-2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาชอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการประชุมนานาชาติด้านชอฟต์พาวเวอร์ นำเยี่ยมชมงาน “THACCA SPLASH” – Soft Power Forum 2024 ภายในคูหานิทรรศการ 11 อุตสาหกรรม /THACCA Pavilion/ International Pavilion พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาชอฟต์พาวเวอร์ไทย”

ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้นำเสนอผลงานของศิลปินร่วมสมัย จำนวน 3 คน ได้แก่ ผลงานประติมากรรมสื่อผสม Melting Void โดย มณเฑียร บุญมา กับ ผลงาน Yellow Simple โดย สาครินทร์ เครืออ่อน,ผลงาน วิดีโออาร์ต กระสวย โดย กวิตา วัฒนะชยังกูร เข้าร่วมแสดงภายในงาน THACCA SPLASH – Soft Power Forum 2024 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ฮอลล์ 1-2 ชั้น G

แชร์