คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมส่งมอบช้างบำบัด ฯ จากโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ สศร. ร่วมส่งมอบช้างบำบัด ฯ จากโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ ศิลป์อาสา ประดิษฐ์ช้างบำบัด เพื่อผู้ป่วยโรคอัมพาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น
500 ตัว ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในกิจกรรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยอัมพาตในโรงพยาบาลต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

แชร์