คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. และคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ติดตามผลการสนับสนุนงบประมาณการใช้ศิลปะร่วมสมัยต่อยอดกระชังเลี้ยงหอย ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวประมงอ่างศิลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) คุณสิทธิ กลมกล่อม (รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา) รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมงานเทศกาล “ชิมหอยสุดปัง ชมกระชังอ่างศิลา” ซึ่งเป็นโครงการที่ผสมผสานงานศิลปะร่วมสมัย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน มาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยงานเทศกาลจัดอยู่บนกระชังหอยกลางทะเล ณ ชุมชนอ่างศิลา ชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลความเป็นมาของโครงการ และได้สัมผัสกับกระชังหอยที่ออกแบบใหม่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเล โดยนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล”ศิลปาธร” ประจำปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรม ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2566 ซึ่งได้สร้างพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกระบวนการเลี้ยงหอย และสามารถเก็บหอยนางรมสดๆ มารับประทานได้ นับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ศิลปะร่วมสมัยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอ่างศิลา และเปิดโอกาสให้มีการจำหน่ายหอยนางรมได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นได้อีกด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ