คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

วันที่  

27/06/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ