เชิญชมนิทรรศการ “ก้าวที่ 19” IX TO XIX ART THESIS EXHIBITION

วันที่  

05/09/64

#อยู่บ้านดูงานศิลป์  ศิลปะจะไม่ห่างไกลคุณ  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
“ก้าวที่ 19” IX TO XIX ART THESIS EXHIBITION  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของคณะศิลปวิจิตร และห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา  2563  โดย นักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่  19  คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  2564

รับชมได้ที่  https://rcac84virtual.com/VirtualTour/ArtThesisExhibition/

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ