เชิญชมนิทรรศการ “Billowing Southern Batik – พริ้วไหวบาติกเมืองใต้”

วันที่  

16/09/64

#อยู่บ้านดูงานศิลป์  ศิลปะจะไม่ห่างไกลคุณ  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน  “Billowing Southern Batik –  พริ้วไหวบาติกเมืองใต้”  นิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่  4  จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี  และสงขลา)  อย่างเป็นรูปธรรม  เกิดการรับรู้  การอนุรักษ์สืบทอดและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าบาติกร่วมสมัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก  โดยยังคงซื่อตรงต่ออัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนไว้อย่างงดงาม

รับชมได้ที่  https://rcac84virtual.com/VirtualTour/ContemporarySouthernBatik/

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ