เชิญชมนิทรรศการ “ILLUMINA”

วันที่  

09/09/64

#อยู่บ้านดูงานศิลป์  ศิลปะจะไม่ห่างไกลคุณ  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน  “ILLUMINA”  นิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะและงานออกแบบทำขึ้นจากแก้ว  โดย จักรพันธ์ วิลาสินีกุล และ  สวรรยา  จันทรสมัย  ผลงานในการจัดแสดงครั้งนี้ได้ใช้เศษแก้วจากโรงงานเป่าแก้วในจังหวัดนครปฐมเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานจากการค้นคว้า 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในงานศิลปะแก้ว  มุ่งสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่งานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานศิลปะในสื่อใหม่ต่อไป

รับชมได้ที่  https://rcac84virtual.com/VirtualTour/Illumina/

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ