คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นพาหนะาำหรับเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 5 – 16 พฤษภาคม 2567 ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

03/05/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ