โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับทีมงานและนักออกแบบ คุณพลัฏฐ์ พลาฎิ ณ ร้านมัชชาดาไหมไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการถ่ายทำ/สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการฯ และนักออกแบบเครื่องแต่งกาย ถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบ การเลือกใช้ผ้า จุดเด่น แนวคิดในการสร้างสรรค์ผ้าแนวใหม่ๆ /การทอ ฯลฯ เพื่อเก็บองค์ความรู้ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ภาพกิจกรรมอื่นๆ