“ สิริศิลปิน ” หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่  

27/09/64

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนานาประเทศ รวมถึงเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นที่รู้จักและซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา


สนใจเปิดดูได้ที่ http://ocac.go.thhttps://www.ocac.go.th/wp-content/uploads/ebook/ebook/SiriSinlapin.html#p=cover

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ