คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

TOR การจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองเเห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่  

12/06/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ