สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

“ เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุน
ทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ”

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

RATCHADAMNOEN CONTEMPORARY ART CENTER

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

CONTEMPORARY ART PROMOTION FUND

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous
Next

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ขอบเขตของงาน TOR : จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร พ.ศ.2564

08/09/64

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/03/64

รายละเอียดและข้อกำหนด(TOR) : โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมรร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) รายการผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ ” ศิลปินร่วมสมัย”

16/02/64

รายละเอียดและข้อกำหนด(TOR) : โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมรร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) รายการผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ ” ศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ”

16/02/64

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง (TOR) : การบริหารจัดการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ,Korat 2021

29/01/64

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

05/01/64

สาระสำคัญจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและปรับพื้นที่แสดงผลงานประติมากรรม กอดฉันให้แน่น hold me close ในโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา สิริศิลปิน

30/09/64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและปรับพื้นที่แสดงผลงานประติมากรรม กอดฉันให้แน่น hold me close ในโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา สิริศิลปิน

30/09/64

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

30/09/64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบอัคคีภัย/ระบบดับเพลิง อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

30/09/64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

30/09/64

สาระสำคัญจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์สำหรับติดตั้งผลงานประติมากรรม ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

30/09/64

ประกาศแผนจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28/09/64

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างบริหารจัดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

21/09/64

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21/09/64

แผนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ระบบงานภาพ ระบบเครื่องเสียง ไฟแสงสี อาคารหอศิลป์ร่วมทสมัยราชดำเนิน

20/09/64

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

20/09/64

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

20/09/64

ราคากลางการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงศิลปะกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 ผ่านสื่อเว็ปไซต์

11/10/64

ราคากลางจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

30/09/64

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป

27/09/64

ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มคลังและพัสดุ จำนวน 7 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27/09/64

ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มคลังและพัสดุ จำนวน 7 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27/09/64

ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

21/09/64

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • รายงานประจำปี 2563

 • โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก สาขาทัศนศิลป์

 • เรื่องเล่าจากปลายด้ามขวาน

 • แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2563-2565

 • THE COLLECTION OF OCAC

 • พลวัตร่วมสมัย : เชียงรายเมืองศิลปะ

บทความ

 • 21/09/64 • beeative •

  เรื่องสั้น ในทัศนะของ ขจรฤทธิ์ รักษา ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2551

 • 21/09/64 • beeative •

  Typography (ไทโปกราฟี่) คำนี้มีความหมายอย่างยิ่ง สำหรับวงการออกแบบ จากประสบการณ์ ของ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปาธรสาขา เรขศิลป์ ประจำปี 2557

 • 21/09/64 • beeative •

  คลิปอาร์ต (Clip art) เป็นคำสากลที่รู้จักกันดีในแวดวงกราฟิก

 • 21/09/64 • beeative •

  ฟู้ดสไตลิสต์ (Food Stylist) อาจไม่ใช่คำใหม่ สำหรับคนไทยอีกต่อไป เพราะในปัจจุบัน ฟู้ดสไตลิสต์ คือตัวแปรสำคัญ ในเทรนด์การบริโภคอาหารจานสวย ท่ามกลางกระแสความนิยมที่กำลังพุ่งสูงขึ้น ในโลกการแข่งขันของธุรกิจด้านอาหาร

Video

 • ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย

 • ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย

 • ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1 ฉบับเต็ม

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2 ฉบับเต็ม

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี ฉบับเต็ม

 • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย ฉบับเต็ม

 • พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

 • คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 7 (นางสาวพิชามญช์ ทิฏฐิวิสุทธิ์)

 • คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 6 (นายอรรถพร บุญยศ)

 • คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 5 (นางสาวชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์)

ทำเนียบศิลปิน

การออกแบบเชิงสร้างสรรค์

ออกแบบเครื่องแต่งกาย

ดนตรี

วรรณศิลป์

ภาพยนตร์

ทัศนศิลป์

ศิลปะการแสดง

สถาปัตยกรรม

เรขศิลป์

มัณฑนศิลป์

ศิลปะการออกแบบ

ศิลปะการออกแบบ

ดนตรี

วรรณศิลป์

ภาพยนตร์

ทัศนศิลป์

ศิลปะการแสดง

สถาปัตยกรรม

LINK