คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นโยบายคุกกี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Cookies Policy

 • นโยบายคุกกี้

  เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.ocac.go.th , www.rcac84.com , www.ocacartfund.go.th หรือเว็บไซต์ภายใต้ Domain name .ocac.go.th ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไชต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมายการทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   

  คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา สิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชมเงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ (โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบันและอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

   

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ใช้คุกกี้อย่างไร

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

  คุกกี้ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ใช้ อาจจะแบ่งได้ ๒ ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

  ๑. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

  ๒. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออกคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

   

  วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

  Website และระบบของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการใช้คุกกี้ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใส่คุกกี้ (ทั้งประเภท Session และ Persistent, พิกเซล/แท็ก, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK), แอปพลิเคชั่นโปรแกรม อินเตอร์เฟช (“API”), ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน (Google Analytics) และเทคโนโลยีอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “คุกกี้”)       บนระบบของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน คุกกี้บางคุกกี้เหล่านี้ มีความจำเป็นสำหรับการจัดหาดูแลความปลอดภัย และบำรุงรักษาระบบให้แก่ท่าน เช่น คงสถานการณ์เข้าสู่ระบบของท่านไว้ขณะที่ ท่านเข้าใช้งานระบบขณะที่มีการใช้งานคุกกี้อื่น ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานระบบที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน และ เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารที่ท่านสนใจ โดยเฉพาะสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายใส่คุกกี้บนระบบของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนระบบของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (เช่น หน้าที่ท่านเยี่ยมชมบนระบบของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้อมูลการค้นหาของท่าน) ในระยะเวลาหนึ่งและจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านไปเยือน ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับการส่งข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ออกแบบให้ตรงกับความสนใจของท่านโดยเฉพาะ (ผ่านทางอีเมลระบบของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเว็บไซต์อื่น ๆ) และจากบุคคลที่สามบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านอาจเยี่ยมชม (เรียกโดยทั่วไปว่าการส่งข้อมูลข่าวสารที่อิงตามความสนใจของผู้ใช้บริการ) และเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อมูล ข่าวสารที่อิงตามความสนใจส่วนบุคคล บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบนแอปพลิเคชั่นของอุปกรณ์พกพา โดยอ้างอิงจากการเยี่ยมขมบนระบบของท่านในครั้งก่อนหน้า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มิได้สนับสนุนหรือรับรองจุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ หรือ คำประกาศของเว็บไซต์แอปพลิชั่นใด ๆ ที่แสดงข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การติดตามข้ามอุปกรณ์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาจนำข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบางประการจากบางเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์พกพา ไปรวมกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อีกเครื่องที่อาจเชื่อมโยงกับท่าน (การติดตามข้ามอุปกรณ์) เพื่อให้บริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก่ท่านได้อย่างดีที่สุด รวมถึงติดต่อสื่อสารและแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ตรงกับความต้องสนใจของท่าน

   

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้


   

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้นการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

  • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน และเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน


   

  ประเภทของคุกกี้

  รายละเอียด

  ตัวอย่าง

  คุกกี้ที่มีความจำเป็น

  (Strictly Necessary

  Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของ

  เว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

  ·     PHPSESSID

  ·     JSESSIONID

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  และประเมินผลการใช้

  งาน (Performance

  Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม

  ร่วมสมัย รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์

  และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้

  จะส่งผลให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

  ·     __utmc

  ·     _hjlncludedInPageviewSample

  ·     _hiTLDTest

  ·     _gid

  ·     __utma

  ·     __utmb

  ·     __utmt

  ·     __utmz

  ·     _hjid

  ·     _ga

  ·     _hjAbsoluteSessionInProgress

  ·     _hjFirstSeen

   


   

  ประเภทของคุกกี้

  รายละเอียด

  ตัวอย่าง

  คุกกี้เพื่อการใช้งาน

  เว็บไซต์ (Functional

  Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้

  เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

  ·  fbsr_๓๔๐๔๘๖๖๔๒๖๔๕๗๖๑

  คุกกี้เพื่อการโฆษณาไป

  ยังกลุ่มเป้าหมาย

  (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งนี้หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

  ·    gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  ·    _utmv#########

  ·    TESTCOOKIESENABLED

  ·    YSC

  ·    NID

  ·    test_cookie

  ·    GPS

  ·    VISITOR_INFO๑_LIVE

   


   

  ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

  บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นคำเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ทำนใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งคำเบราว์เชอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

  – Android (Chrome)

  – Apple Safari

  – Blackberry

  – Google Chrome

  – Microsoft Edge

  – Microsoft Internet Explorer

  – Mozilla Firefox

  – Opera

  – Iphone or Ipad (Chrome)

  – Iphone or Ipad (Safari)

   

  ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านอาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

   

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะไม่รับผิดชอบและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซส์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

   

  สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

   

  การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

  เว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเขียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย


   

  การเปลี่ยนแปลงประกาศ

  ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

   

  ติดต่อ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ ๑๐ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ ชั้น ๓ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

  โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๔๖

  โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๙

  เว็บไซต์ : www.ocac.go.th

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]