คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo
Document
ขนาดตัวอักษร:
เปลี่ยนการแสดงผล:
c
c
c

เกี่ยวกับกองทุนฯ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

พันธกิจ

ให้การอุดหนุนเพื่อการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเพิ่มพูนมูลค่า ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญา นําไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม

วัตถุประสงค์จัดตั้ง

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุน แก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการดำเนินการอื่น เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

เอกสาร

วันที่เผยแพร่

รูปแบบไฟล์

ดาวน์โหลด