คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous slide
Next slide

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

แบบรูปรายการจ้างโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและแสงสว่าง ภายนอกอาคาร (Facade) อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17/06/67

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและแสงสว่าง ภายนอกอาคาร (Facade) อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17/06/67

ร่างประกาศ ร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็น ตั้งเเต่วันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2567 สามารถสอบถาม/ส่งความคิดเห็นได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2202 9639 ที่อยู่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ocac0601@saraban .mail.go.th

14/06/67

Tor การจ้างผลิตรายการเล่นเอาจริง ในโครงการศิลป์สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12/06/67

TOR การจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองเเห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีคัดเลือก

12/06/67

Tor การจ้างผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกเเบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

24/05/67

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกเเบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีคัดเลือก

14/06/67

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดเมืองศิลปะ (Art City Index) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/06/67

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเเละกิจกรรมเสริม ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลปินร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เเกลเลอรี่ 1984 +1 จังหวัดสุพรรณบุรี

10/06/67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเเละกิจกรรมเสริม ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ เเกลเลอรี่ 1984+1 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/06/67

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๙ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

07/06/67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31/05/67

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โครงการจ้างจัดกิจกรรมเเสดงเเฟชั่นโชว์จำหน่ายสินค้า เเละถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเเต่งกายเเละผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ : การออกเเบบเเฟชั่นเเละเครื่องเเต่งกายร่วมสมัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

07/06/67

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองเเห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

06/06/67

ประกาศแผนการจ้างผลิตรายการเล่นเอาจริงในโครงการศิลป์สร้างทางสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

31/05/67

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน

24/05/67

เรื่อง โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเเละเเสงสว่างภายนอกอารคาร (Facade) อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

16/05/67

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15/05/67

ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและแสงสว่าง ภายนอกอาคาร (Facade) อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17/06/67

ราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน

14/06/67

ราคากลาง การจ้างผลิตรายการเล่นเอาจริง ในโครงการศิลป์สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12/06/67

ราคากลางการจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองเเห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12/06/67

จ้างผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๙ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

24/05/67

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

08/05/67

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • คู่มือการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หอศิลป์ภูมิภาค

 • YOUNG ARTISTS TALENT 13 TH

 • นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • โครงการสร้างงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • เพลงรำวงเริงสงกรานต์ Ver.ภาษาอังกฤษ

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาฝรั่งเศส (ประพันธ์ใหม่)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาจีน (ประพันธ์ใหม๋)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาอังกฤษ (ประพันธ์ใหม่)

 • เพลงรำวงเริงสงกรานต์ Ver.ภาษาอังกฤษ

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาฝรั่งเศส (ประพันธ์ใหม่)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาจีน (ประพันธ์ใหม๋)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาอังกฤษ (ประพันธ์ใหม่)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาไทย (ประพันธ์ใหม่)

 • รมต.วธ. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • สศร. จัดเสวนานิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • วธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินศิลปาธร รายการ 9 ข่าวเช้า เมื่อวันที่ 26 ก ย 66 ช่อง 9

 • เพลง ไตรรงค์ บทเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมของดีชุมชน ขนมาแต่ของอร่อย

 • ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ำแห่งแรกของราชบุรี

 • ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้มีดีแค่นี้ อยากรู้ต้องมาดูเอง

LINK