ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous
Next

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

06/12/65

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

06/12/65

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/11/65

ร่างประกาศ ร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สามารถสอบถาม/ส่งคำวิจารณ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2209 9639 ที่อยู่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

21/11/65

ประกาศประกวดราคจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21/11/65

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย

21/11/65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มอำนวยการ เพิ่มเติม (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31/01/66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

31/01/66

ประกาศผู้ชนะการเช่ารถยนต์ตู้ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2566

26/01/66

สาระสำคัญเช่ารถยนต์ตู้ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2566

26/01/66

สาระสำคัญจ้างจัดการแสดงดนตรีร่วมสมัย ในงาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (Bangkok Design Week 2023)

20/01/66

สาระสำคัญสัญญาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

20/01/66

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

21/11/65

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดทำหนังสือองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย

21/11/65

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25/10/65

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

12/10/65

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

23/09/65

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จัดทำนิทรรศการแบบเสมือนจริง (Virtual web))

22/09/65

ราคากลางจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21/11/65

ราคากลางจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย

21/11/65

ราคากลางการจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดทำนิทรรศการแบบเสมือนจริง (Virtual web))

07/11/65

ราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25/10/65

ราคากลางโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20/10/65

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ปฏิบัติงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จำนวน ๘ ราย (งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

23/09/65

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • คู่มือการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หอศิลป์ภูมิภาค

 • YOUNG ARTISTS TALENT 13 TH

 • นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • โครงการสร้างงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • CONTEMPORARY ART THAI YOUTH EXHIBITION IN LOS ANGELES, USA

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • วิดีทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี 2566

 • ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรมหนังสือ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย”

 • ประมวลภาพเทศกาลโคมไฟ (Lantern Festival)

 • วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565

 • วิดีทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี 2566

 • ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรมหนังสือ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย”

 • ประมวลภาพเทศกาลโคมไฟ (Lantern Festival)

 • วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565

 • กิจกรรม ร่วมพลัง รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม

 • สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๓

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๒

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๑

 • (กิจกรรม photo walk) ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 7

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 6

LINK