ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous slide
Next slide

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ร่างประกาศ ร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็น ตั้งเเต่วันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถสอบถาม/ส่งความคิดเห็นได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2202 9639 ที่อยู่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

23/02/67

TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (Cloud Storage) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย (หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/02/67

ร่างประกาศ ร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างจัดทำระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (Cloud Storage) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย (หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็น ตั้งเเต่วันที่ 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถสอบถาม/ส่งความคิดเห็นได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2202 9639 ที่อยู่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ocac0601@saraban .mail.go.th

02/02/67

ขอบเขตของงานการจ้างการสร้างสรรค์กิจกรรมคู่ขนาน สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

31/01/67

การขายทอดตลาดวัสดุคงเหลือรายการประตูบานม้วน

16/01/67

ร่างประกาศ ร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างจัดทำระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (Cloud Storage) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย (หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็น ตั้งเเต่วันที่ 9 – 12 มกราคม 2567 สามารถสอบถาม/ส่งความคิดเห็นได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2202 9639 ที่อยู่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ocac0601@saraban .mail.go.th

09/01/67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (Cloud Storage) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย (หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/02/67

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/02/67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/02/67

ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/67

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างการสร้างสรรค์กิจกรรมคู่ขนาน สาขาศิลปะการเเสดงร่วมสมัย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

16/02/67

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16/02/67

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างจัดกิจกรรมคู่ขนานด้านภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ระยะที่ ๒ ภายใต้โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

09/02/67

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

07/02/67

แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างจัดกิจกรรมเผยเเพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัยระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residency) ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

02/02/67

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างสรรค์กิจกรรมคู่ขนาน สาขา ศิลปะการเเสดงร่วมสมัย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

19/01/67

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างบันทึกเทปและเผยแพร่พิธีงานเปิดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thiland Biennale, Chiang Rai 2023 ทางสถานีโทรทัศน์

30/11/66

ราคากลางจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23/02/67

ราคากลางการจ้างการสร้างสรรค์กิจกรรมคู่ขนาน สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

31/01/67

ราคากลางการจ้างจัดทำระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ ร่วมสมัยราชดำเนิน (Cloud Storage) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย (หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน)

15/12/66

ราคากลาง การจ้างบันทึกเทปและเผยเเพร่พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ทางสถานีโทรทัศน์

01/12/66

ราคากลางการจ้างจัดพิมพ์หนังสือแนะนำ (Short quide) โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thiland Biennale, Chiang Rai 2023 เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

30/11/66

ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์

27/11/66

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • คู่มือการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หอศิลป์ภูมิภาค

 • YOUNG ARTISTS TALENT 13 TH

 • นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • โครงการสร้างงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • รมต.วธ. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • สศร. จัดเสวนานิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • วธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินศิลปาธร รายการ 9 ข่าวเช้า เมื่อวันที่ 26 ก ย 66 ช่อง 9

 • เพลง ไตรรงค์ บทเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • รมต.วธ. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • สศร. จัดเสวนานิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • วธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินศิลปาธร รายการ 9 ข่าวเช้า เมื่อวันที่ 26 ก ย 66 ช่อง 9

 • เพลง ไตรรงค์ บทเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมของดีชุมชน ขนมาแต่ของอร่อย

 • ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ำแห่งแรกของราชบุรี

 • ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้มีดีแค่นี้ อยากรู้ต้องมาดูเอง

 • ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาแล้วต้องมาอีก

 • ตลาดน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา ตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

 • ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้ำยามเย็น เดินเล่น เพลินเพลงเพราะ

 • เปิดโลกศิลปวัฒนธรรม Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ออกอากาศ Mcot 30

 • งานแถลงข่าว Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 2

LINK