ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous
Next

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

17/06/65

รายละเอียดและข้อกำหนด จัดจ้างโครงการจ้างจัดโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

02/05/65

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17/03/65

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ไทยใส่สบาย ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25/02/65

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง (TOR) : พิธีพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” และพิธีเปิดนิทรรศการ “สิริศิลปิน”

02/12/64

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง (TOR) : จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28/10/64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

30/06/65

สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการพ้นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 3 ระหว่างเดินกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2565 ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

22/06/65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพ้นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 3 ระหว่างเดินกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2565 ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

22/06/65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการของสำนักงาน และนโยบายการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

21/06/65

สาระสำคัญสัญญาจ้างเผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของสำนักงานฯและนโยบายการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สอดคล้องตามนโยบาย Soft Power ในหนังสือพิมพ์รายวัน

21/06/65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของสำนักงานฯและนโยบายการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สอดคล้องตามนโยบาย Soft Power ในหนังสือพิมพ์รายวัน

21/06/65

ประกาศแผนจัดซื้อผลงานศิลปะประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

17/06/65

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

17/06/65

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

02/05/65

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17/03/65

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ไทยใส่สบาย ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25/02/65

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดพิธีพระราชทานสัญลักษณ์ สิริศิลปิน และพิธีเปิดนิทรรศการ สิริศิลปิล

02/12/64

ราคากลางโครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย (ครั้งที่ 1)

17/06/65

ราคากลางโครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย (ครั้งที่ 1)

17/06/65

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

17/06/65

ราคากลางจัดจ้างโครงการจ้างจัดโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

02/05/65

ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรมกลุ่มคลังและพัสดุ จำนวน ๖ ราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

22/03/65

ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17/03/65

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • บุหลันวรรณกรรม

 • NATURE REIGNS SUPREME IN THE WORLD ART IS HAVING FREEDOM IN ONE SELF

 • Thailand Biennale, Korat 2021 – NATURE REIGNS SUPREME IN THE WORLD ART IS HAVING FREEDOM IN ONE SELF

 • “สิริศิลปิน” หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • (กิจกรรม photo walk) ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 • กิจกรรม ร่วมพลัง รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม

 • การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย READY TO WEAR 2021 – Northern

 • การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย READY TO WEAR 2021 Full Version

 • (กิจกรรม photo walk) ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 • กิจกรรม ร่วมพลัง รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม

 • การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย READY TO WEAR 2021 – Northern

 • การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย READY TO WEAR 2021 Full Version

 • Fashion Teaser การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย READY TO WEAR

 • คลิปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ารวมสมัยชายแดนใต้ “กระเป๋าผ้าพีท”

 • คลิปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ารวมสมัยชายแดนใต้ “หน้ากากผ้าร่วมสมัย”

 • คลิปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ารวมสมัยชายแดนใต้

 • เล่นเอาจริง ตอน “ ผ้าลายอย่าง ”

 • เล่นเอาจริง

 • โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

 • พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

LINK