ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous slide
Next slide

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/12/66

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างการจ้างจัดพิมพ์หนังสือแนะนำ (Short quide) โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thiland Biennale, Chiang Rai 2023 เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

30/11/66

ร่างประกาศ ร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งเเต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สามารถสอบถาม/ส่งคำวิจารณ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2202 9639 ที่อยู่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ocac0601@saraban .mail.go.th

27/11/66

ขอบเขตของงาน TOR การเช่าเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

08/11/66

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างขนส่งผลงานศิลปะ (Shipping) ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

26/10/66

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพราะ (TOR) การจ้างเตรียมการ และพิธีเปิดงาน และการบริหารจัดการในโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย

28/09/66

ข้อมูลสาระสำคัญการจ้างบันทึกเทปและเผยเเพร่พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/12/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบันทึกเทปและเผยเเพร่พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/12/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดพิมพ์หนังสือแนะนำ (Short guide) โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/66

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒๖ รายการ จำนวน ๗๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/11/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒๖ รายการ จำนวน ๗๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/11/66

ข้อมูลสาระสำคัญการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ 5-12 ธันวาคม 2566 เส้นทางกรุงเทพ-เชียงราย (ไป-กลับ) และเส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/66

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างบันทึกเทปและเผยแพร่พิธีงานเปิดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thiland Biennale, Chiang Rai 2023 ทางสถานีโทรทัศน์

30/11/66

แผนจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (Cloud Storage) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย (หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน)

30/11/66

แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างจัดพิมพ์หนังสือแนะนำ (Short quide) โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

29/11/66

แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

28/11/66

แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ตั้งเเต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

28/11/66

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่ากล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

28/11/66

ราคากลางการจ้างจัดพิมพ์หนังสือแนะนำ (Short quide) โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thiland Biennale, Chiang Rai 2023 เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

30/11/66

ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์

27/11/66

ราคากลาง การเช่าเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

08/11/66

ราคากลางการจ้างขนส่งผลงานศิลปะ (Shipping) ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023ราคากลาง

26/10/66

ราคากลางการจ้างเตรียมการ และพิธีเปิดงาน และการบริหารจัดการในโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย

28/09/66

ราคากลางการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023

28/09/66

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • คู่มือการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หอศิลป์ภูมิภาค

 • YOUNG ARTISTS TALENT 13 TH

 • นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • โครงการสร้างงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • CONTEMPORARY ART THAI YOUTH EXHIBITION IN LOS ANGELES, USA

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • รมต.วธ. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • สศร. จัดเสวนานิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • วธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินศิลปาธร รายการ 9 ข่าวเช้า เมื่อวันที่ 26 ก ย 66 ช่อง 9

 • เพลง ไตรรงค์ บทเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • รมต.วธ. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • สศร. จัดเสวนานิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • วธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินศิลปาธร รายการ 9 ข่าวเช้า เมื่อวันที่ 26 ก ย 66 ช่อง 9

 • เพลง ไตรรงค์ บทเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมของดีชุมชน ขนมาแต่ของอร่อย

 • ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ำแห่งแรกของราชบุรี

 • ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้มีดีแค่นี้ อยากรู้ต้องมาดูเอง

 • ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาแล้วต้องมาอีก

 • ตลาดน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา ตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

 • ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้ำยามเย็น เดินเล่น เพลินเพลงเพราะ

 • เปิดโลกศิลปวัฒนธรรม Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ออกอากาศ Mcot 30

 • งานแถลงข่าว Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 2

LINK