คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

กันย์ติ ชนะคช

ฉายา
กานติ ณ ศรัทธา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008รางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือดีเด่นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 • 2002รางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2545
 • 1996รางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2539
 • 1993รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2536
 • 1990รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2533
 • 1989รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2532
 • รางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 และรางวัลชมเชย Seven Book Awards พ.ศ. 2547
 • ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2532 และรางวัลชมเชยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ (วรรณกรรมบัวหลวง) พ.ศ. 2532
 • รางวัลยอดเยี่ยม Seven Book Awards พ.ศ. 2547
 • รางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือดีเด่นของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547
ผลงานที่ผ่านมา
 • เด็กชายผู้ไม่ยอมเปิดหน้าต่าง
 • ไฟชั้นห้า
 • ขวัญใจเจ้า
 • ลิลิตหล้ากําสรวล
 • ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ
 • “เสรีภาพในกล่องของขวัญ”
 • “ขวัญฟ้าทะเลฝัน”
 • “ปีกสองแห่งความรัก”
 • “แก่ขึ้นตามลําพัง”
 • หมายเหตุจากสวนโมกข์”
 • “รายงานจากหมู่บ้าน”