คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

กิตติศักดิ์ คเชนทร์

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2017ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยายสพฐ. ปี 2560
ผลงานที่ผ่านมา
  • นวนิยาย “บ้านในโคลน”
  • เรื่องสั้น หลงทางในหมอกควัน รวมอยู่ในหนังสือชื่อ ความกดอากาศต่ํา เรื่องเล่าหลากสไตล์หลายคนเขียน ของผจญภัยสํานักพิมพ์