คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

โกวิท อเนกชัย

ฉายา
เขมานันทะ, รุ่งอรุณ ณ สนธยา, ฉับโผง กาลวิงก์, มุนีนันทะ
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2004ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทสารคดี รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2547
ผลงานที่ผ่านมา
 • ดวงตาแห่งชีวิต
 • สุดปลายแผ่นดินโลก
 • เดินทางไกลกับไซอิ๋ว
 • เค้าขวัญวรรณกรรม
 • อุปมาแห่งชีวิต
 • ไตร่ตรองมองหลัก
 • นิราศยุโรป
 • นิราศหิมาลัย
 • กุศลเสน่หา
 • “จากดักแด้สู่ผีเสื้อ”