ทำเนียบศิลปิน

โกศล อนุสิม

ฉายา
วรรณลักษณ์ ปิยกมล
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียWebsite: http://www.kosolanusim.net/
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 20011 ใน 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัยของ สกว. ปี 2544
 • 1995รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2538
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1998บ้านของแมว
 • 1997หอมกลิ่นแผ่นดินหนาว
 • 1996มิใช่ความรักจากสรวงสวรรค์
 • 1994สู่สรวงสวรรค์
 • 1994ผีเสื้อป่า
 • 1990ผลิบาน
 • 1990จากภูผาถึงทะเล