คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ขวัญยืน ลูกจันทร์

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2004-2005- รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภาไทย ปี 2547 - รางวัลเรื่องสั้นชมเชย ของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ปี 2548
  • 2003รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ของสมาคมนักเขียนไทย
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2011รวมเรื่องสั้น “เกาะที่มีมนุษย์ล้อมรอบ” สำนักพิมพ์เมธีแมว ปี พ.ศ. 2554
  • 2005รวมเรื่องสั้น “ฝังราก” หนังสือทำมือ สนพ.บ้านเขาน้อย ปี พ.ศ. 2548
  • 2004เรื่อง “ปัจจัยแห่งชีวิต”
  • 2003เรื่อง “เข้าถึงธรรม”
  • เรื่องสั้น “งานเลี้ยงหมูป่า” ในนิตยสารวรรณกรรมและเรื่องสั้นไทย “ช่อการะเกด”
  • “ในโอบกอดของความตาย” ในนิตยสารวรรณกรรมและเรื่องสั้นไทย