ทำเนียบศิลปิน

งามพรรณ เวชชาชีวะ

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2006ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี 2549
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013ฟ้าสีทอง
  • 2010“เมื่อเธอกลับมา” (บทละครพูดคนเดียว) โพสต์บุ๊คส์
  • 2010“ความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก” สำนักพิมพ์แพรว ฟ้าสีทอง
  • 2009“เดียว” สำนักพิมพ์แพรว
  • 2007นวนิยาย “824” สำนักพิมพ์เวิร์คพอยท์
  • 2007“ใส่สีชีวิต” สำนักพิมพ์แพรว
  • 2006“ความสุขของกะทิ ตอน ตามหาพระจันทร์” พิมพ์ครั้งที่ 33 สำนักพิมพ์แพรว
  • 2003“ความสุขของกะทิ” พิมพ์ครั้งที่ 50 สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน