คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

จิตรา ก่อนันทเกียรติ

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาโท 2 สาขา คือ MBA บริหารธุรกิจ และ M-Econ เศรษฐศาสตร์ จาก University of Detroit, Michigan, USA.
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009รางวัลนักเขียนดีเด่น ARTY the most gorgeous Awards 2009
  • 1998รางวัล Best Seller Awards จากงานรวมพลคนเขียน ครั้งที่ 2
  • 1997รางวัล Best Seller Awards จากงานรวมพลคนเขียน ครั้งที่ 1 จัดโดย บริษัท อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง
  • 1994รางวัลชมเชยสารคดียอดเยี่ยม ปี 2537
ผลงานที่ผ่านมา
  • 1998หนังสือ “บ่วง-สือ-ยู่-อี่”
  • 1997หนังสือ “ตึ่งหนึ่งเกี่ย”
  • 1994ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า