คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ชัยยุทธ พลายเพ็ชร์

Chaiyuth Plaipetch

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน
114/121 Neocity ซ.นาวงประชาพัฒนา ถ.นาวงประชาพัฒนา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2522มัธยมต้น โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ ประชาชื่น กรุงเทพฯ
 • 2524อาชีวะ ปวช. ที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ กรุงเทพฯ
 • 2529ปริญญาตรี สาขาภาควิชานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2014ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจำปี 2557
 • 2004Designer of the Year 2004 by Silpakorn University นักออกแบบแห่งปี 2547 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2001ได้รับรางวัล Good Design ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2001ได้รับรางวัล Form 2001 ประเทศเยอรมัน
 • 2000รางวัล Good Design 2000 จาก Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design (รางวัลด้านการออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก)
 • ได้เดินทางไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลก เช่น งานแสดงสินค้า Foreland ที่ ประเทศเดนมาร์ก, งานแสดงสินค้า Maison & Objet ที่ประเทศฝรั่งเศส. งานแสดงสินค้า Ambiente จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี และงานแสดงสินค้าประเภทของขวัญ New York International Gift Fair ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับรางวัลจากสามสถาบัน คือ Good Design, 2002 จากสถาบัน The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, USA และ Red Dot Award, 2002 จาก The Design Zentrium Nordrhein Westfalen, Germany และรางวัล Good Design, 2002 จาก G-Mark, Japan
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2002ผลงานจานผลไม้ที่ซ่อนมีดปลอกไว้อย่างแนบเนียน Ap-Peel
 • 2001ผลงานออกแบบ Shark
 • 2001ผลงานออกแบบ Cupple
 • 2000ผลงานออกแบบ Saltpepper
 • Mr.P คาแรกเตอร์แรกที่ออกแบบ