ทำเนียบศิลปิน

จิรภัทร อังศุมาลี

ฉายา
สิเหร่
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปวช. โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2002เข้ารอบ 1 ใน 7 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจำปี 2545
 • 2001ได้รับรางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยมอันดับ 1 ช่อปาริชาต ประจำปี พ.ศ. 2544
 • เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจําปี 2549
 • ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนเล่นเงา
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2006นวนิยาย “เล่นเงา”
 • 2002รวมเรื่องสั้น วิปริต (พิมพ์ครั้งที่สอง : ตุลาคม 2545)
 • 2001เรื่องสั้น วิปริต 69
 • 1996รวมความเรียง สองฝั่งสองแคว
 • 1993นิยายเยาวชน ทะเลลม (พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2545)
 • 1992รวมสารคดีชีวิต หมอกแห่งอรุณ
 • 1986นิยายเรื่องแรก คนลอบหมึก
 • 1985รวมบทกวียาว ภาพร่าง (พิมพ์ครั้งที่ 2 : หนังสือมือทำ, พฤศจิกายน 2545)
 • 1984รวมบทกวี คืนฟ้าคลั่ง ริมของถนนสายสีน้ำเงิน...ฟรังค์เฟิร์ท บทเริ่มต้นของการเดินทางบนถนนสายสีน้ำเงิน
 • นวนิยาย : “คราบ”
 • เรือขึ้นคาน
 • สารคดีต่างประเทศ : “ใบไม้ร่วงเดือนมีนาคม”
 • 6708 กิโลเมตร บทเก็บตกจากริมทางรถไฟไซบีเรีย-ฮ่องกง
 • รวมสารคดีชีวิต “หมอกแห่งอรุณ”
 • ความเรียง : “Jazz Murakami”
 • ผีเพลงดนตรีขบถที่เปลี่ยนแปลงโลก
 • บทกวีในเสียงเพลง
 • รวมบทกวี : “คืนฟ้าคลั่ง”
 • ล่องเรือเหล็ก
 • ย้อนลึกเข้าไปในแควใหญ่
 • ค้นหาน้ำตกแก้วตา-แก้วใจ
 • อุทยานปราณบุรีเสียงของความเงียบที่พริ้วไหวใบสน
 • รวมเรื่องสั้นเรือขึ้นคาน
 • รวมเรื่องสั้น หมอกแดด