ทำเนียบศิลปิน

จุฬามาศ ณ สงขลา

ฉายา
จุฑามาศ ณ สงขลา, ทะเลจันทร์, เข็มพิลา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมบทกวี : เดินทางด้วยลมหายใจ
 • เติมเต็มกําลังใจ ก้าวต่อไปอย่างทระนง
 • ความเรียง : สมาธิ 5 นาที ชีวิตดีตลอดไป
 • ถ้าหัวใจร้องไห้ ไม่ต้องฝืนยิ้มหรอก
 • ถ้าหัวใจร้องไห้ ต้องยิ้มสู้ และพลังแห่งการเอาชนะ
 • มหัศจรรย์พลังหินบําบัด
 • พลังแห่งหินสีและอัญมณีเพื่อสุขภาพและสิริมงคล
 • เติมเต็มพลังชีวิตด้วยหินบําบัด
 • หินบําบัดสําหรับคนรักสุขภาพ
 • พลังแห่งชื่อตัวเลขอักษร
 • ชื่อเพื่อสิริมงคล