ทำเนียบศิลปิน

เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

chalermsak ngamngarm

ฉายา
เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม, บุญถึง ลือชา, ระกํา วศิ วรรณศิลป์
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
32/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ที่อยู่ปัจจุบัน
32/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เบอร์โทรศัพท์081-842-5261
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: นามเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1994ช่อการะเกด
 • 1994ได้รับรางวัลช่อการะเกด 2537 โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี สำนักช่างวรรณกรรม โลกหนังสือ
 • 1993ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ประมาณปี พ.ศ.2536 โดยมูลนิธิไดโด
 • 1984ชมเชย ในงานประกวดหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ใน พ.ศ.๒๕๒๗ นวนิยายเรื่อง “อ้อมอกภูเขา”
 • 1984ได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2527
 • รางวัลช่อการะเกด
 • รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • ได้รับการประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวรรณกรรมดีเด่น ประเภทเรื่องสั้น ในรัชสมัยรัชกาลที่เก้า ที่มีแนวคิดศาสตร์พระราชา
 • รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จังหวัดตาก จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อ 1 ตุลาคม 2558
 • ได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร ผู้ทำประโยชน์ด้านศิลปะ จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี 2558
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020-2021บทประพันธ์นวนิยาย "คนเหนือน้ำ "
 • 2019บ้านสองชั้น โดยสำนักพิมพ์ บ้านอำเภอ
 • 2019บทประพันธ์นวนิยาย "บ้านสองชั้น"
 • 2018กายา โดยสำนักพิมพ์บ้านอำเภอ
 • 2018บทประพันธ์นวนิยาย "กายา "
 • 2017หลังบ้านที่เงียบสงบ โดยสำนักพิมพ์บ้านอำเภอ
 • 2017บทประพันธ์เรื่องสั้น "หลังบ้านที่เงียบสงบ"
 • 2016ย่ำไปในรอยฝุ่นสีน้ำตาล โดยสำนักพิมพ์บ้านอำเภอ
 • 2014พายุตะวันตก โดยสำนักพิมพ์บ้านอำเภอ
 • 2014บทประพันธ์นวนิยาย "พายุตะวันตก"
 • 2007สิ้นคน โดยสำนักพิมพ์บ้านอำเภอ
 • 2007บทประพันธ์นวนิยาย "สิ้นคน"
 • 2005ลุ่มหนองละอองฝน โดย สำนักพิมพ์ สยามอินเตอร์บุ้ค
 • 2005บทประพันธ์นวนิยาย "ลุ่มหนองละอองฝน"
 • 2003เฮฮา นักเรียนนายอำเภอ โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตร
 • 2002พ่อหลวง นายอำเภอและแม่เฒ่าก๋อง โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตร
 • 2002บทประพันธ์นวนิยาย "พ่อหลวง นายอำเภอและแม่เฒ่าก๋อง"
 • 1998ห้วยบง(เรื่องสั้นชุด ตัวละครต่อเนื่อง) โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตร
 • 1998บทประพันธ์เรื่องสั้น "ห้วยบง"
 • 1997บทประพันธ์นวนิยาย "แผ่นดินสงคราม"
 • 1996จิ้มเขี้ยวกาเย้ง โดยสำนักพิมพ์ต้นอ้อ
 • 1996ล้อติดหล่ม โดยสำนักพิมพ์ ต้นอ้อ
 • 1996ด้วยฝันอันเจ็บร้าว โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
 • 1996บทประพันธ์เรื่องสั้น "จิ้มเขี้ยวกาเย้ง "
 • 1996บทประพันธ์นวนิยาย "ด้วยฝันอันเจ็บร้าว "
 • 1994บทประพันธ์เรื่องสั้น "เรือนหลังใหญ่ "
 • 1993หุบเขาสีดอกไม้ โดยสำนักพิมพ์ทานตะวัน
 • 1993บทประพันธ์นวนิยาย "หุบเขาสีดอกไม้ "
 • 1992บทประพันธ์นวนิยาย "เกมอำนาจ"
 • 1992เกมอำนาจ โดยสำนักพิมพ์ทานตะวัน
 • 1991หาดทรายสีขาว โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตร
 • 1991บทประพันธ์เรื่องสั้น "หาดทรายสีขาว"
 • 1990แผ่นดินอาชา โดยสำนักพิมพ์ทานตะวัน
 • 1990บทประพันธ์นวนิยาย "แผ่นดินอาชา"
 • 1990บทประพันธ์นวนิยาย "ปลัดหนุ่ม"
 • 1990ปลัดหนุ่ม โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตร
 • 1984บทประพันธ์นวนิยาย "อ้อมอกภูเขา"
 • 1984อ้อมอกภูเขา โดยสำนักพิมพ์ทานตะวัน
 • 1972ได้รับการตีพิมพ์เรื่องสั้นเผยแพร่ในระดับประเทศครั้งแรก ในนิตยสารตำรวจ ยุคปกรณ์ ปิ่นเฉลียว เป็นบรรณาธิการ ชื่อเรื่อง “พ่อมันจน”
 • คนเหนือน้ำ โดยสำนักพิมพ์บ้านอำเภอ
 • แผ่นดินสงคราม โดยสำนักพิมพ์ต้นอ้อ
 • เรือนหลังใหญ่
 • บทประพันธ์เรื่องสั้น "ล้อติดหล่ม"