ทำเนียบศิลปิน

ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ม.ศ. 5 โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1990รวมเรื่องสั้น “ด้วยศรัทธา ฉันจึงเป็นอยู่” โดยสำนักพิมพ์สมาพันธ์
 • 1980รวมเรื่องสั้น “คอมมิวนิสต์บุก” โดยบริษัทสำนักพิมพ์อาทิตย์ จำกัด
 • 1978รวมเรื่องสั้น “คนทรยศ” (นักหนังสือพิมพ์) โยสำนักพิมพ์หนุ่มสาว
 • 1977นวนิยาย “ล่าตำรวจ” โดยสำนักพิมพ์การเวก
 • 1975รวมเรื่องสั้นและบทกวีชื่อ “พญาโหงบนโลงแก้ว” โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
 • “คนทรยศ” (นักหนังสือพิมพ์)
 • อิสรภาพและความตาย
 • ฆลกในพายุทุนนิยม
 • ตูมตามก่อนอัสดง
 • พระเจ้ามีจริง
 • คลื่นความคิด ๑ – ๓
 • ความคิดติดหนวด
 • ดิน น้ำ ลม ไฟ
 • จุดไฟในนาคร
 • รอยสักมังกร
 • การผจญภัยของแมลงสาบ
 • สงครามล้างโลก
 • มหัศจรรย์ผู้หญิง
 • “ระวังผู้หญิง” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์พิมพ์คำ