ทำเนียบศิลปิน

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ฉายา
วินนี่ เดอะ ปุ๊
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • ดอกไม้ที่มาทางไปรษณีย์
  • หัวใจที่มาทางไปรษณีย์
  • สัตว์น่ารักจากหนังสือยอดนิยม