ทำเนียบศิลปิน

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ฉายา
ชัยคุปต์, วัฒนชัย, เตคืออน, ศรีวัฒน์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ Monash University, Australia
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2011หนังสือดีเด่นประเภทสารคดีปี 2554 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2009รางวัลสุรินทราชาประจําปี 2552
 • 1995รางวัลนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจําปี 2538
 • 1986รางวัลชมเชยหนังสือเด็กก่อนวัยรุ่นประเภทสารคดีปี 2529 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • 1981รางวัลชมเชยหนังสือเด็กก่อนวัยรุ่นประเภทสารคดีในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจําปี 2524
 • รางวัลชนะเลิศและชมเชยประเภทสารคดี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (ส.ย.ช.)
ผลงานที่ผ่านมา
 • สารคดี : “100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์”
 • ผ่ามิติจินตนาการ
 • เลเซอร์
 • ชีวิตอมตะ
 • นิยายวิทยาศาสตร์, นิยายทั่วไป, สารคดี, บทความ และตําราแบบเรียน (ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย) คู่มือการสอนแบบฝึกหัด มีทั้งเขียนเองและแปล โดยตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วมากกว่า 60 เล่ม