คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นายสมชาย ทองศรีเทพ

MrSomchay Thongsritep

ฉายา
ชาย ชนบท
สาขา
ดนตรี
ที่อยู่
56 หมู่ 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ที่อยู่ปัจจุบัน
202/2 หมู่ 3 กายูคละ แว้ง นราธิวาส 96160
สถานที่ทำงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
เกี่ยวกับศิลปิน
ปัจจุบันอายุ 51 ปี เป็นนักแต่งเพลงและร้องเพลง เป็นผู้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภาษาถิ่นเจ๊ะเห ซึ่งเป็นภาษาถิ่น เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในฐานะผู้แต่งและร้องนำ วงดนตรีสืบสานและอนุรักษ์ภาษาถิ่นตากใบเจ๊ะเห “วงคนบ้านเรา”
เพศชาย
วันเกิด3 กรกฎาคม 1971
เบอร์โทรศัพท์0836516663
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ชายชนฯ คนเรินเรา
การศึกษา
  • 2526ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกำแพง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • 2529มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • 2532ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (ช่างไฟฟ้ากำลัง) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • 2535ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (ช่างไฟฟ้ากำลัง) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • 2552ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (การปกครองท้องถิ่น) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2021ได้รับรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม
  • 2020ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในฐานะผู้แต่งและร้องนำ วงดนตรีสืบสานและอนุรักษ์ภาษาถิ่นตากใบเจ๊ะเห “วงคนบ้านเรา”
ผลงานที่ผ่านมา
    -