คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นางสาวขวัญหทัย เอมโอช

missKhwanhathai Em-ot

สาขา
ภาพยนตร์ และสื่อเคลื่อนไหว
ที่อยู่
35/43 ถ.ดำรง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ที่อยู่ปัจจุบัน
35/43 ถ.ดำรง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สถานที่ทำงาน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต 87/4 ถนนคอซิมบี้ รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เพศหญิง
เบอร์โทรศัพท์08 9909 3217
ไลน์ไอดีKhongkwan.kwan
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ของขวัญ พีเค
การศึกษา
 • โรงเรียนวัดไตรมารคสถิต (ประถมศึกษา)
 • โรงเรียนท่งโพธิ์วิทยา (มัธยมต้น)
 • โรงเรียนสตรีพังงา (มัธยมปลาย)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2014ผลิตสารคดีโทรทัศน์ “สีสันอาเซียน” แลกเปลี่ยนกับสถานีโทรทัศน์เวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม
 • 2014ผลงานสารคดีโทรทัศน์ เผยแพร่ทาง โทรทัศน์ของประเทศฝรั่งเศส ๑๐ ปี สึนามิ
 • 2013นำผลงานสารคดีเข้าประกวดสารคดีโทรทัศน์ของ ABU (ABU Doc 2013 & 4th ABU TV Documentary working and Meeting) ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
 • 2012รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทสารคดีโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ โครงการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์
 • 2012ร่วม ลงนาม MOU และ นำผลงานสารคดีโทรทัศน์ แลกเปลี่ยนกับสถานีโทรทัศน์ RTB ณ ประเทศ บรูไนดารุสซาลาม
 • 2011รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทสารคดีโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ โครงการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์
 • 2010รางวัลชนะเลิศ การประกวดรายการ สารคดีโทรทัศน์ สปข.๕ โครงการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์
 • 2010รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทสารคดีโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ โครงการประกวดรายการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
 • 2010รางวัล เจ้าหน้าที่ตัวอย่างกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๓ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผลงานที่ผ่านมา
  -