ทำเนียบศิลปิน

โชติ ศรีสุวรรณ

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: โชติ ศรีสุวรรณ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2000ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2000ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดต้นฉบับนิทานคุณธรรมตามพระราชดํารัสหัวข้อ “รู้รักสามัคคี” จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • 1998ได้รับรางวัลที่ 1 จากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 1995ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการสํานักงานปราบปรามและป้องกันผู้ประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.), พ.ศ. 2538
 • 1994ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • 1991ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ 2534
 • รางวัลชมเชยหนังสือบันเทิงคดีสําหรับเด็กก่อนวัยรุ่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลหนังสือดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลชมเชยหนังสือบันเทิงคดีสําหรับเด็กก่อนวัยรุ่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2017บึงน้ําแห้ง
 • 2007ในหลวงของปวงไทย
 • 2000พระจันทร์ทรงกลด
 • 2000ทหารเอกนางพญามดดํา
 • 1998ถล่มจักรวาล
 • 1994ไหมน้อย
 • 1994ดอกไม้บานที่เชิงภู
 • 1990ความภูมิใจของลอย