ทำเนียบศิลปิน

ไชยา วรรณศรี

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ไชยา วรรณศรี สุรินทร์
การศึกษา
    -
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009รางวัลนาคราชทองคํา จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจําปี 2552 ในสาขาวรรณกรรม
  • 2002รางวัลชมเชยเรื่องสั้นพานแว่นฟ้า จากรัฐสภา ปี 2545
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2004นวนิยายเรื่อง “เพื่อนกัน จันทร์ถึงศุกร์” สํานักพิมพ์ไม้ยมก
  • 2001คนหาปลา พิมพ์ครั้งที่สอง โดยสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์
  • 2000เสียงเพลงแห่งชายชรา สํานักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน
  • 1998คนหาปลา พิมพ์ครั้งแรก สํานักพิมพ์อิงฟ้า
  • 1997พันเมือง สํานักพิมพ์ดอกหญ้า
  • 1996เมืองเจ้าพ่อ สํานักพิมพ์ดอกหญ้า