คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

Damrih Banawitayakit

สาขา
ดนตรี
ที่อยู่
172/20 เมโทรปาร์ค สาทร บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ที่อยู่ปัจจุบัน
199/179 หมู่บ้านเซนโทรราชพฤกษ์ 2 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สถานที่ทำงาน
22 คณะดุริยางคศาสตร์ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เกี่ยวกับศิลปิน
ดำริห์ บรรณวิทยกิจ อดีตหัวหน้ากลุ่มโอโบวง Bangkok Symphony Orchestra มากกว่า 20 ปี ก่อนหน้านี้ ดำริห์เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มโอโบของวง Ibycus Chamber Orchestra ตั้งแต่อายุ 18 ปี ดำริห์ ได้รับการศึกษาด้านดนตรีทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติจาก Mr. Michael Hager นักโอโบชาวเยอรมัน อ.สำเภา ไตรอุดม ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ms. Rhonda May ณ Hong Kong Academy for Performing Arts นอกจากนั้น ดำริห์ยังได้ร่วมเทศกาลดนตรีในวาระต่างๆ โดยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติกับ Mr. Peter Cooperหัวหน้ากลุ่มโอโบของวง Colorado Symphony Orchestra, Mr. John Mackหัวหน้ากลุ่มโอโบของวง of Cleveland Orchestra, Mr. Joseph Robinsonหัวหน้ากลุ่มโอโบของวง New York Philharmonic และ Richard Woodhamหัวหน้ากลุ่มโอโบของวง Philadelphia Orchestra ดำริห์ ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านการแสดงดนตรีด้านโอโบ Mr. John J. Dee หัวหน้ากลุ่มโอโบของวง Florida Philharmonic Orcheatra ที่ University of Miami และ Harid Conservatory ครูทางทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ Dr. Thomas McKinley, Dr. Paul Wilson, composition with Mr. Bruce Gaston และเรียนการอำนวยเพลงกับ Mr. Thomas Sleeper ที่วิทยาลัยดนตรี Frost School of Music ของมหาวิทยาลัยไมอามี ดำริห์ นอกเหนือจากการเล่นโอโบที่โดดเด่นแล้ว เขายังผลงานเป็นที่ประจักษ์ในฐานะ ผู้ประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน และผู้อำนวยเพลงอีกด้วย ดังปรากฏผลงานดังนี้ ด้านการอำนวยเพลงให้วง New Siam Wind Orchestra, Metropole Stage Orchestra, Bangkok Symphony Orchestra และDreambox Stage Orchestra @MTheatre เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในแวดวงการทำดนตรีประกอบละคร ดำริห์อยู่เบื้องหลังในฐานะผู้อำนวยการดนตรีที่มีผลงานควบคุมวงและเรียบเรียงดนตรีต่อเนื่องกว่า 30 ปี ผลงานที่โดดเด่น อาทิ The Kiss of the Spider Woman in 2001 (Theatre 28 Production); Koogum the musical in 2005 (DreamboxProduction; Man of La Mancha at Ratchadalai Theatre in June 2008 (Co-production of Theatre 28 and Scenario); Kurt Weil’s The Three Penny Opera in 2009 (Nuni Production); แม่นาค เดอะมิวสิคคัล 2008, น้ำใสใจจริง เดอะมิวสิคคัล 2010, and Fame The Musical in 2011 ปัจจุบัน ดำริห์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวง Feroci Philharmonic Wind ผลงานเด่นล่าสุด ได้แก่ - บทเพลงอาเซียนฉลองชัย Asean Green and Peace Forever (2019) - Varieties of Living Lines (2018), บทเพลงประกอบภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ และออกแสดงครั้งแรกต่อหน้าพระพักตร์ เนื่องในโอกาสทรงเสด็จเปิดนิทรรศการเดี่ยวผลงานพระองค์เอง - PihRih for Oboe Alone (2018) ออกแสดงครั้งแรกที่เมือง Bolzano ประเทศอิตาลี - Symphonic Tribute to The Late King (2017) - River of Thai Kingdom (2016) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านดนตรี: - หัวหน้ากลุ่มโอโบ วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ - ผู้อำนวยเพลง - ผู้กำกับดนตรีเชี่ยวชาญพิเศษด้านงานละครเพลง - ผู้เรียบเรียงเสียงประสานและการแยกเสียงสำหรับวง - การสอนทฤษฎีดนตรีขั้นสูง
ไลน์ไอดีdamrihdamrih2
อีเมล[email protected],
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Feroci Philharmonic Society
การศึกษา
 • 2538ปริญญาโทด้านการแสดงดนตรี จาก University of Miami และ Harid Conservatory
 • 2536ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ด้านการแสดงโอโบ จาก Hong Kong Academy for Performing Arts
 • 2533ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2019บทเพลงอาเซียนฉลองชัย
 • 2018Varieties of Living Lines
 • 2018PihRih for Oboe Alone
 • 2017Symphonic Tribute to The Late King
 • 2016River of Thai Kingdom
 • 2011Fame The Musical
 • 2010น้ำใสใจจริง เดอะมิวสิคคัล
 • 2009Kurt Weil’s The Three Penny Opera
 • 2008Man of La Mancha
 • 2008แม่นาค เดอะมิวสิคคัล
 • 2005Koogum the musical
 • 2001The Kiss of the Spider Woman