คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นายชัยภัค ภัทรจินดา

MR. CHAIBHUK BHUTRACHINDA

สาขา
ดนตรี
ที่อยู่ปัจจุบัน
159/172 คอมมอนเวลธ์ปิ่นเกล้า บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่ทำงาน
75/42 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เกี่ยวกับศิลปิน
- เกิดวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ - สถานที่เกิด ราชบุรี - ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๑๕๙/๑๗๒ คอมมอนเวลธ์ปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบล/แขวงบางบำหรุ อำเภอ/เขตบางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๑๕๖๘๖๑ โทรสาร - มือถือ ๐๘๑-๘๑๕๖๘๖๑ Email [email protected] - สถานที่ทำงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ๗๕/๔๒ ถนน พระรามที่ ๖ แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๐๖๘๒๘ ต่อ ๑๗๑๐ โทรสาร - มือถือ ๐๘๑-๘๑๕๖๘๖๑ Email [email protected] - สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก (v) บ้าน (v) ที่ทำงาน หรือ ( ) อื่นๆ ระบุ - - สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด ( v ) สมรส ชื่อคู่สมรส นางศรินประภา ภัทรจินดา
เพศชาย
วันเกิด24 กันยายน 1967
เบอร์โทรศัพท์0818156861
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2522จบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวิเชียรชม สงขลา
 • 2525จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
 • 2528จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 2532จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2022รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาดนตรี
 • 2005ในนามวงกอไผ่ รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากชมรมวิจารณ์บันเทิง จากงานภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง”
 • 2005ในนามวงกอไผ่ รางวัลพระสุรัสวดี ครั้งที่ ๒๗ ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากงานภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง”
 • 2004ในนามวงกอไผ่ รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แฮมเบอร์เกอร์อวอร์ด จากงานภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง”
 • 1988รางวัลชนะเลิศประกวดวงโฟล์คซอง จากบริษัท ดนตรีสยามกลการ
 • 1983ในนามวงกอไผ่ ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติที่โรงละครแห่งชาติ จัดโดยสหพันธ์ประสานงานเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และได้รับรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมเครื่องมือซอด้วง
 • 1981ในนามวงดนตรีไทยโรงเรียนมหาวชิราวุธ ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณในขณะนั้น) และได้รับรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมเครื่องมือขิม
ผลงานที่ผ่านมา
  -