ทำเนียบศิลปิน

ติกขปัญญ์ มณีนุ่ม

Tikkhapan Maneenum

สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
65/10 ถนนไชยชุมพล บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000
เบอร์โทรศัพท์089-043-4772
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2015รางวัลแว่นแก้ว ประจําปี 2558
  • 2015รางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจําปี 2558 ชมรม วรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2014รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจําปี 2557
  • รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 3 สโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลงานที่ผ่านมา
  • นวนิยาย : กรุณาป้อนคําถามอีกครั้ง
  • นวนิยายแปล : สายลับ จากต้นฉบับ The Spy ของ Paulo Coelho
  • แปลเรื่องสั้น “ริมเซียรอ” จากต้นฉบับ SIARAU RIVER ของ Norsiah M.S.
  • เรื่องสั้น “อุบัติเหตุ”
  • เรื่องสั้นร่วมตีพิมพ์“สะพานอสงไขย”