ทำเนียบศิลปิน

ถาวร สุวรรณ

ฉายา
สุวรรณ วรนาถ
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรบํารุง
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2006รางวัลนราธิปประจําปี 2549
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2007นวนิยาย “รักริษยา”
  • 2007สารคดีเรื่อง “ฝ่าทะเลน้ําหมึก”