ทำเนียบศิลปิน

ธาดา เกิดมงคล

ฉายา
ณัฐ ธัญดา, ฌาน ชยมงคล, ญาณ วรรณะธาดา, สโรชา นฤมล นฤนาท พรหมินทร์, พลุ สามย่าน, เกษรา บรรณ, จักรา นพดล ฯลฯ
สาขา
วรรณศิลป์
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2010ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี พ.ศ. 2553
ผลงานที่ผ่านมา
  • เรื่องสั้นชุด “พ่อเป็นหมอ
  • เรื่องสั้นหรรษาชุด แม่ยายมหาภัย
  • คุ้มคําหยาด
  • อมตะรักมันตรา
  • ลุยเจ้าพ่อ