ทำเนียบศิลปิน

นิธิ นิธิวีรกุล

Nithi Nithiveragul

สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
7/861 หมู่ 7 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์084-646-4254
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: สนพ.สมมติ
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2015เข้ารอบลองลิสต์ซีไรต์ ปี 2558
  • รองชนะเลิศอันดับ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เล่าเรื่องโกง
ผลงานที่ผ่านมา
  • อาจเป็นเพราะเหตุนั้น
  • ดังนั้นจึงสิ้นสลาย
  • น้ําตาปารวตี
  • เรื่อง “อีกฟากของสะพาน”
  • ประพฤติการณ์
  • อาณาเขต