ทำเนียบศิลปิน

ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

Damkerng Thitapiyasak

สาขา
ศิลปะการแสดง
ที่อยู่ปัจจุบัน
95/26 หมู่บ้านไพรเวทรามอินทรา ถ.ปัญญาอินทรา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทรศัพท์089-896-2526
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2528-2531คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 2528-2531คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
 • 2539-2541ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากำกับการแสดง (Master of Fine Arts in Theatre Directing) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมิดเดิลเซกซ์ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2002ทุน British Professional Scholarship ให้เข้าร่วมประชุม 2002/3 International Networking Event หัวข้อ Arts & Business : Building Creative Partnerships ณ เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ
 • 2001รางวัลเมขลาในฐานะผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่นประจำปี 2000 จากละครโทรทัศน์เรื่อง ‘เจ้ากรรมนายเวร’ ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 1996ทุน British Chevening Scholarship และทุน British Council Scholarship ระดับปริญญาโท สาขาการกำกับการแสดง ณ School of Drama & Theatre Arts, Middlesex University กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาด้านนี้มาโดยตรง)
 • 1992รางวัล Excellent Artistic Quality Performance และรางวัล Excellent Collective Afford Production จากละครเวทีเรื่อง “Who Sells the Best Medicine?” ซึ่งเป็นละครตัวแทนประเทศไทย-สิงคโปร์ ส่งเข้าร่วมเทศกาลละครนานาชาติ Toyama International Theatre Festival ณ เมืองโทยามา ประเทศญี่ปุ่น
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021กํากับการแสดง แปลและดัดแปลงบท “สูญ” จาก “And Then There Were None” (Ten Little Indians) ของ Agatha Christie ดําเนินงานสร้างโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแสดง ณ UTCC PA Studio มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
 • 2021เขียนบท และ กํากับการแสดง ละครออนไลน์เรื่อง “สมหมายกับสายสมรและคําวิงวอนต่อโควิดสิบเก้า” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ถ่ายทําและ ออกอากาศเดือนสิงหาคม 2564
 • 2020กำกับการแสดง และเขียนบทละครออนไลน์เรื่อง “Closure” ในโครงการ Co-With-Us ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2020กำกับการแสดง และสร้างบทดัดแปลงละครเพลง “A Chorus Online” ดำเนินงานโดยสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2020กํากับการแสดง และ ดัดแปลงบท “เรนิตา” จาก Reborning ของ Zayd Dohrn ดําเนินงาน สร้างโดย ทองหล่อ อาร์ต สเปซ
 • 2020ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ละคร “Mafia the Series” ของบริษัท สแลป มอนสเตอร์ จํากัด
 • 2019กำกับการแสดง ‘บุษบาชาตรี’ จากบทละครของ อภิรักษ์ ชัยปัญหา
 • 2019กำกับการแสดงละครภาษาอังกฤษ ‘Lord of the Flies’ จากบทละครของ Nigel William ซึ่งดัดแปลงจากนวนิยายของ William Golding ดำเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2019กำกับการแสดงละครเพลง “เทพธิดาบาร์ 21” จากบทละครของ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ดัดแปลงจาก The Respectful Prostitute ของ Jean-Paul Sartre ดำเนินงานสร้างโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2019กำกับการแสดง และ ดัดแปลงบท “ตาดูดาวเท้าเหยียบเธอ” จาก Push Up 1-3 ของ Roland Schimmelpfennig ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2019กำกับการแสดง และ ดัดแปลงบท “ภาพอาถรรพณ์ของดรณ์ ดารัณ” จาก The Picture of Dorian Gray ของ Oscar Wilde ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2019กำกับการแสดง ละครรำร่วมสมัย “อุษาอัคนี” สร้างจากตำนานพื้นบ้านของอินโดนิเซียเรื่อง Sangkuriang
 • 2019แสดงละครซีรีย์ Sleepless Society ตอน “คืนฝันลวง” (Insomnia) ของบริษัท อู่ข้าวอู่น้ํา ภาพยนตร์ จํากัด กํากับโดย พันธุ์ธัมม์ทองสังข์ ออกอากาศทางช่อง One และ NetFlix
 • 2018กำกับการแสดง ‘บุพกาลี’ จาก God of Carnage ของ Yasmina Reza
 • 2018กำกับการแสดง และ แปลบทละคร “อยู่กับเธอทั้งชีวิต” จาก A Life in the Theatre ของ David Mamet ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2018กำกับการแสดง ละครรำร่วมสมัย “มณโฑภิญโญยศ”
 • 2018กํากับการแสดง และดัดแปลงบท “อโยธญาฬาฬาแลนด์” จาก Arms and the Man ของ George Bernard Shaw ดําเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และ ประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2018กํากับการแสดง “The Magic Cave of Salamanca” ในเทศกาลละครซีนเวิร์ค
 • 2018กํากับการแสดง “หนึ่งหลังคากับสัญญาณเชิงเลข” ดําเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2018กํากับการแสดง “วันที่เจ็ด สิบเอ็ดฉาก” ร่วมกับ ภัทรสุดา อนุมานราชธน ในละครเวทีโดย นักศึกษาวิชาการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ และวิชาการแสดง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2017กำกับการแสดง ‘มหกรรมเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ’ จัดแสดง ณ มณฑลพิธีหน้าพระเมรุมาศท้องสนามหลวงและละครเทิดพระเกียรติ “ครอบครู” ดำเนินงานโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2017กำกับการแสดงละครเทิดพระเกียรติ “ครอบครู” ดำเนินงานโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2017กํากับการแสดง “สายน้ํามรกต” ดําเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2016กำกับการแสดง และสร้างบทละคร ‘Dans le Noir: ในความมืด’
 • 2016กำกับการแสดง “สายน้ำมรกต” ดำเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2015กํากับการแสดง และดัดแปลงบท “นางนวล” จาก The Seagull ของ Anton Chekhov ดําเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2015กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละคร ‘เป้า’ ดัดแปลงจากบทละคร 3 เรื่องของ Tennessee Williams ได้แก่ A Glass Menagerie, A Streetcar Named Desire และ Cat on a Hot Tin Roof
 • 2015กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละคร “รักเธอเท่าฟ้า บินมาหานะเธอว์” จาก Boeing Boeing ของ Marc Camoletti
 • 2015กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละคร “รักนายเท่าฟ้า บินมาหานะครัช” (Queer Version) จาก Boeing Boeing ของ Marc Camoletti
 • 2014กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที ‘ทัณฑฆาต’ จาก The New Trial ของ Peter Weiss
 • 2014กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที “Clown the Musical” จากนิยาย The Man who Laughs ของ Victor Hugo
 • 2014กำกับการแสดง และดัดแปลงบท “นางนวล” จาก The Seagull ของ Anton Chekhov ดำเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2014เขียนบทโทรทัศน์ “กระเช้าสีดา” จากนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน ของบริษัท อู่ข้าวอู่น้ํา ภาพยนตร์ จํากัด (ไม่ได้สร้าง)
 • 2014เขียนบทละครโทรทัศน์ “คําพิพากษา” จากบทประพันธ์ของ ชาติ กอบจิตติ(ไม่ได้สร้าง)
 • 2014ออกแบบลีลาการแสดง สําหรับฉาก Flash-mob ในภาพยนตร์เรื่อง “รักโง่โง่” ของบริษัท อู่ ข้าวอู่น้ํา ภาพยนตร์ จํากัด
 • 2014ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “ความลับนางมารร้าย”
 • 2014ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “ซิงเกิ้ลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน”
 • 2013กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที ‘สิทธารถะ’ จากนวนิยาย Siddhartha ของ Hermann Hesse ดำเนินงานโดย New Theatre Society
 • 2013กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที “คนทรงเจ้า” จากนวนิยายของ วิมล ไทรนิ่มนวล ดำเนินงานโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2013กำกับการแสดง ละครเวทีเรื่อง “ภาษารัก” ดัดแปลงจาก The Universal Language ของ David Ives
 • 2013ฝึกนักแสดงผู้ผ่านการประกวด “The Idol” (ดัชชี่) ในสังกัดบริษัท Cool Hunter จํากัด
 • 2012กำกับการแสดงละครเวที ‘เงามัจจุราช’ จาก The Shadow Box ของ Michael Cristofer ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2012กำกับการแสดง และสร้างบทละครเวที “โกสต์โอเปร่า เดอะ มิวสิคัล” เค้าโครงจากอุปรากร Der Besuch der Alten Dame ของ Gottfried von Einem
 • 2012กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที “ดิ แองกรีเบิร์ด : อะไรจะโกรธปานนั้น” ดัดแปลงจาก Die Grosse Wut des Phillip Holtz ของ Max Frisch ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2012กำกับการแสดง “หนังหน้ามหาภัย” ดัดแปลงจาก About Face ของ Dario Fo
 • 2012กำกับการแสดง และ ดัดแปลงบทละครเวที “บุรุษริษยา” จาก Othello ของ Willaim Shakespaere
 • 2012เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง ‘คู่กรรม’ จากบทประพันธ์ของ ทมยันตี
 • 2012เขียนบทโทรทัศน์ ละครชุด “มิติมืด” ตอน คืนที่รอคอย, เจ้านางสุวรรณเกี่ยงคํา, หีบเหล็กบุญ เพ็ง ฯลฯ ของบริษัท กันตนา โปรดักชัน จํากัด
 • 2012สร้างโครงเรื่องขยาย (Treatment) บทละครโทรทัศน์ “รักข้ามเส้น” ของไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2012ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “คู่กรรม” ของบริษัท M Thirty-nine จํากัด
 • 2012ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “มันเปลี่ยวมาก” ของบริษัท M Thirty-nine จํากัด
 • 2011กำกับการแสดงละครเวที ‘รักเธอเสมอ เดอะ มิวสิคัล’ ของไทยประกันชีวิต และ Index Event Agency
 • 2011กํากับการแสดงละครเพลง “มงกุฏเกียรติยศ” ของไทยประกันชีวิต และ Index Event Agency
 • 2011กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที “รักทรยศ” จาก The Betrayal ของ Harold Pinter ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2011แสดงละครเวที “แมคเบธ” จากบทประพันธ์ของ William Shakespeare
 • 2010กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที ‘ผ่าผิวน้ำ’
 • 2010กํากับการแสดงละครเพลง “สุดปลายฝันวันเกียรติยศ” ของไทยประกันชีวิต และ Index Event Agency
 • 2010ทีมสร้างสรรค์การแสดงแสงสีเสียงกลางลําน้ําเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
 • 2010สร้างโครงเรื่องขยาย (Treatment) บทละครโทรทัศน์เรื่อง “เพลิงพรหม” ของบริษัท เลนินตัส จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • 2010ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “น้ํา” ของบริษัท M Thirty-nine จํากัด
 • 2010เขียนบทโทรทัศน์ ละครชุด “บันทึกกรรม” ตอน “โลงละคร” กำกับการแสดงโดย ปราโมทย์ แสงศร ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2009กำกับการแสดง แปลและดัดแปลงบทละครเวที ‘แฮมเล็ต’ จากบทละครของวิลเลียม เชคสเปียร์
 • 2009กำกับการแสดงละครเวที ‘นางนาก เดอะ มิวเซียม’ ดัดแปลงจาก Blithe Spirit ของ Noel Coward และตำนานแม่นากพระโขนง ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2009แสดงละครเวทีเรื่อง “สาวชาวนา” โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ
 • 2009แสดงละครเวทีเรื่อง “โลกที่หมุนตามฟาริดาและดําเกิง” กํากับการแสดงโดย นพพันธ์ บุญใหญ่
 • 2009เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง “รูมเมท เพื่อนร่วมห้องต้องแอบรัก” ของบริษัท โมโนฟิล์ม จำกัด
 • 2009เขียนบทละครโทรทัศน์เทิดพระเกียรติเรื่อง “ลูกหนังตะลุง” ของบริษัท บรอดคาสท์ ไทยเทเลวิชัน จำกัด ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2009เขียนบทโทรทัศน์ชุดวีรชนคนกล้า เรื่อง “พระเจ้าพรหมมหาราช” สร้างโดยบริษัท กันตนา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • 2009สร้างโครงเรื่องขยาย (Treatment) บทละครโทรทัศน์เรื่อง “สองปรารถนา” ของบริษัท เอ็ก แซ็กท์ จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • 2009ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “เราสองสามคน” และเรื่อง “บิ๊กบอย” ของ บริษัท M Thirty-nine จํากัด
 • 2008กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที ‘คอย ก.ด.’ จาก Waiting for Godot ของ Samuel Beckett ดำเนินงานสร้างโดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และ New Theatre Society
 • 2008กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที “ผ่าผิวน้ำ” จาก Breaking the Surface อัตชีวประวัติของ Greg Louganis นักกระโดดน้ำโอลิมปิค และบทละคร Biographie: Ein Spiel ของ Max Frisch ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society
 • 2008กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเพลง “มหาบุรุษอยุธยา” จาก Arms and the Man ของ George Bernard Shaw ดำเนินงานสร้างโดย New Theatre Society ในเทศกาลละครกรุงเทพ
 • 2008กํากับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที “ตาดูดาวเท้าเหยียบเธอ” จาก Push Up 1-3 ของ Roland Schimmelpfennig ดําเนินงานสร้างโดย สถาบันเกอเธ่ และ New Theatre Society
 • 2008เขียนบทละครโทรทัศน์ชุด “วีรชนคนกล้า” ตอน “พระเจ้าพรหมมหาราช” สร้างโดยบริษัท กันตนา จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • 2008เขียนบทละครโทรทัศน์ “รายากูนิง” จากบทประพันธ์ของ ทมยันตี สร้างโดยบริษัท กันตนา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • 2008ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “ดรีมทีม” “มอสามปีสี่” และ “ซุปเปอร์แหบ” ของบริษัท อาวองต์จํากัด (เครือบริษัท อาร์เอส โปรโมชัน จํากัด มหาชน)
 • 2008ฝึกศิลปินนักร้องให้แก่ค่ายโซนี มิวสิค ณ อาคารมาลีนนท์ ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2008แสดงละครโทรทัศน์เทิดพระเกียรติเรื่อง “รักบ้านเรา” ของบริษัท เอ็นจีอาร์ จํากัด ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5
 • 2008พัฒนาบทภาพยนตร์เรื่อง “แม่” ของ พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และ “ลูกเสือผี” ของ กรัณย์ คุ้ม อนุวงศ์(ไม่ได้สร้าง)
 • 2007กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที ‘กลรักเกมเลิฟ’ จาก Blue Room ของ David Hare
 • 2007กำกับการแสดงและดัดแปลงบทละครเวที “ตาดูดาวเท้าเหยียบเธอ” จาก Push Up 1-3 ของ Roland Schimmelpfennig
 • 2007แสดงละครเวทีเรื่อง “มอง : the WiFi Project” ของกลุ่มเสาสูง จัดแสดง ณ หอ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • 2007เขียนบทภาพยนตร์ ฝึกนักแสดง และออกแบบท่าเต้น ภาพยนตร์เรื่อง “คริตกับจ๋าบ้าสุดๆ” ของบริษัท เอ็นจีอาร์ จำกัด
 • 2007สร้างโครงเรื่องขยาย (Treatment) บทละครโทรทัศน์“เคหาสน์แสงจันทร์” ของบริษัท เล นินตัส จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
 • 2007ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “เพาเวอร์คิตส์5 หัวใจฮีโร่” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด (ในเครือ บริษัทสหมงคลฟิล์ม)
 • 2007ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “บ้านผีสิง” และ “รักนะ 24 ช.ม.” ของบริษัท อาวองต์ จํากัด (ใน เครือบริษัท อาร์เอสโปรโมชัน จํากัด (มหาชน))
 • 2007ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “สบายดีหลวงพระบาง”
 • 2006ดัดแปลงบทละครเวทีเรื่อง ‘เพราะรักช้ำจึงหม่ำผัว’ จาก “The Woman Who Cooked Her Husband” ของ Debbie Isitt กำกับการแสดงโดย กฤษณะ พันธุ์เพ็ง
 • 2006กํากับการแสดงพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 33 “ศาลายาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • 2006เขียนบทละครโทรทัศน์ “สายลมกับสามเรา” สร้างโดยบริษัท คลิก เทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • 2006กํากับการแสดงและเขียนบทละครซิทคอมเรื่อง “AC/DC เพื่อนซี๊สุดขั้ว” ของบริษัท นากาเซีย จํากัด (ในเครือบริษัท อาร์เอสโปรโมชัน จํากัด (มหาชน))
 • 2006สร้างโครงเรื่องขยายบทละครโทรทัศน์เรื่อง “ทะเลสาบนกกาเหว่า” ของบริษัท เลนินตัส จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • 2006สร้างโครงเรื่องขยายบทละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพเล่ห์รัก” ของบริษัท บรอดคาสท์ ไทยเทเลวิ ชัน จํากัด ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2006ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “ผีคนเป็น” ของบริษัท อาวองต์ จํากัด (ในเครือ บริษัท อาร์เอส โปรโมชัน จํากัด มหาชน)
 • 2006ฝึกนักแสดงละครซิทคอมเรื่อง “หอพักมารักกันม๊า” ของบริษัท นากาเซีย จํากัด (ในเครือ บริษัท อาร์เอสโปรโมชัน จํากัด (มหาชน))
 • 2006ฝึกพิธีกรรายการ “สตรอเบอรีซีสเค้ก” ของบริษัท ดวงมาลีมณีจันทร์ จํากัด ออกอากาศทาง ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2005กํากับการแสดงละครเพลง “คืนสยองขวัญสยิว” ในเทศกาลละครกรุงเทพ จัดแสดง ณ Brick Bar ถนนข้าวสาร
 • 2005ดัดแปลงบทละครเวทีเรื่อง “เสน่ห์ม่ายสลายหนี้” จาก The Bear ของ Anton Chekhov ดําเนินงานโดย The Invisible Actors Troupe จัดแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ
 • 2005ดัดแปลงและพัฒนาบทละครเวที “หุบเขากินคน” จากนิยายของ มาลา คําจันทน์ณ บริษัท นา กาเซีย จํากัด (ไม่ได้สร้าง)
 • 2005ฝึกศิลปินนักร้องในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
 • 2005เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง “โกสต์เกม ล่าท้าผี” ของบริษัท เอ็นจีอาร์ จำกัด
 • 2005ออกแบบฉากต่อสู้ภาพยนตร์เรื่อง “เดอะเมีย” ของบริษัท อาวองต์ จำกัด
 • 2005ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “อหิงสา จิ๊กโก๋มีกรรม” ของบริษัท อาวองต์ จํากัด
 • 2005ออกแบบท่าทางการต่อสู้ และฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “เดอะเมีย” ของบริษัท อาวองต์ จํากัด
 • 2005ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “มนุษย์เหล็กไหล” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด
 • 2005ฝึกผู้ประกาศและพิธีกรช่อง 3 ณ โรงเรียนการแสดงบางกอกการละคอน
 • 2004กำกับการแสดง และดัดแปลงบทละครเวที ‘แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า…พวกเรากล้าหาญ’ ของ Interplay Ex Studio ดัดแปลงจาก Love! Valour! Compassion! ของ Terrence McNally
 • 2004กำกับการแสดง และสร้างบทละครเพลง “ซั่งไห่: ลิขิตฟ้าชะตาเลือด” ดำเนินงานโดย Interplay Ex Studio
 • 2004แสดงละครเวที“ผีเสื้อสมุทร” ของกลุ่มเสาสูง บทและกํากับการแสดงโดย ณัฐ นวลแพง จัด แสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ ณ เวทีกลางแจ้ง โรงเรียนข่าวทหารบก ถนนพระอาทิตย์
 • 2004ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “แหยมยโสธร” “โอปปาติกะ” “อสุจ๊าก” และ “เอ็กซแมน แฟนพันธุ์เอ็กซ์” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด (ในเครือบริษัทสหมงคลฟิล์ม)
 • 2004ฝึกการแสดงให้แก่ผู้ผ่านการประกวดมิสไทยแลนด์เวิล์ด ณ ไทยทีวีช่อง 3
 • 2004ฝึกการแสดงให้แก่ผู้เข้าประกวดของมายาเชอแนล
 • 2004ประพันธ์โครงเรื่องและเขียนบทโทรทัศน์ “ดาบอินทรายุทธ” ละครแนวแฟนตาซี-ผจญภัยโดย บางกอกดราม่า
 • 2004พัฒนาบทภาพยนตร์เรื่อง “Straighten Up” ของบริษัท TIFA จํากัด (ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด มหาชน) (ไม่ได้สร้าง)
 • 2004พัฒนาบทภาพยนตร์ “พรางชมพู 2” ของบริษัท อาวองต์จํากัด (ในเครือบริษัท อาร์เอส โปร โมชัน จํากัด มหาชน) (ไม่ได้สร้าง)
 • 2003กํากับการแสดงและสร้างบทละครเพลง “มนต์รักป่าดงดิบ” ของศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Interplay Ex Studio จัดแสดง ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 • 2003ฝึกนักแสดงกลุ่มผู้เข้าประกวดดีกายส์ และ นักแสดงกลุ่มดัชชี่ บริษัท คูลฮันเตอร์ จํากัด
 • 2003สร้างโครงเรื่องขยายบทละครโทรทัศน์เรื่อง “แฝดพี่ฝาดน้อง” บทประพันธ์ของ โบตั๋น ดําเนินงานสร้างโดยบริษัท บรอดคาสท์ ไทยเทเลวิชั่น จํากัด ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2003ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “เกิดมาลุย” และ “บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด (ในเครือบริษัทสหมงคลฟิล์ม)
 • 2003ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “พันธุ์เอ็กซ์เด็กสุดขั้ว” ของบริษัท ฟีโนมินอน จํากัด (ในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน))
 • 2003ฝึกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “ชู้” และ “คลับซ่าส์” ของบริษัท อะลาดิน จํากัด (ในเครือบริษัท อาร์เอสโปรโมชัน จํากัด (มหาชน))
 • 2003ฝึกนักแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง “พรายปรารถนา” ของบางกอกดราม่า บริษัท บีอีซีเทโร เอน เทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2002กำกับการแสดงและดัดแปลงบท ‘ราโฌมอน คอนโดมิเนียม’ จากบทประพันธ์ของริวโนสุเกะ อากูตางาวะ
 • 2002กํากับการแสดงงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “ตะลุมพุก” ของบริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จํากัด ในงาน ประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดีประจําปี 2554 จัดแสดง ณ หอประชุมกรม ประชาสัมพันธ์
 • 2002สร้างบทละครเพลง “ปลาฉลามฟันหลอ” (เขียนร่วมกับนพีสี เรเยส) จากนิยายของ บินหลา สันกาลาคีรี
 • 2002เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่อง ‘สายโลหิต’ จากนิยายของ โสภาค สุวรรณ ดำเนินงานสร้างโดยบางกอกดราม่า ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2002ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “พรางชมพู” ของฟิล์มบางกอก บริษัท BEC- Tero Entertainment จํากัด (มหาชน)
 • 2002ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “Fake” ของบริษัท บาแรมยู จํากัด (ในเครือ บริษัทสหมงคลฟิล์ม)
 • 2002ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนตร์เรื่อง “Sex Phone: คลื่นเหงาสาวข้างบ้าน” ของ บริษัท อาร์เอส เทเลวิชั่น จํากัด
 • 2002พัฒนาบทภาพยนตร์เรื่อง “เงาะป่า” จากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 และ “ฉุยฉายทศ กัณฑ์” ณ บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จํากัด (ยังไม่ได้สร้าง)
 • 2001นักแสดงละครเวที “ผีเสื้อสมุทร” ของกลุ่มเสาสูง บทและกํากับการแสดงโดย ณัฐ นวลแพง จัด แสดงในเทศกาลละครอุดมคติ ณ หอศิลป์ตาดู
 • 2001เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่อง ‘กาเหว่าที่บางเพลง’ จากนิยายของ พล.ต. มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สร้างโดยบริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2001เขียนบทละครโทรทัศน์ และ ฝึกนักแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง “ปลายเทียน” จากนิยายของ แก้วเก้า ดำเนินงานสร้างโดยบางกอกดราม่า ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2001สร้างโครงเรื่องขยายบทละครโทรทัศน์ “นิราศสองภพ” ของบางกอกดราม่า ออกอากาศทาง ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2001ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ละครโทรทัศน์เรื่อง “กาเหว่าที่บางเพลง” ของบริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จํากัด
 • 2001ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ละครโทรทัศน์เรื่อง “ปลายเทียน” ของบางกอกดราม่า บริษัท บี อีซี-เทโร เอนเทอเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
 • 2000กำกับการแสดงละครเวที ‘ศึกรบสยบผู้ชาย’ ดัดแปลงจาก Lysistrata ของ Aristophanes นำแสดงโดย ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร และนักเรียนการแสดงจาก โรงเรียนการแสดงบางกอกการละคอน
 • 2000ประพันธ์โครงเรื่อง และเขียนบทละครโทรทัศน์ ‘เจ้ากรรมนายเวร’ ของบางกอกดราม่า ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • 2000ฝึกนักแสดง (Acting Coach) ภาพยนต์เรื่อง “โกลคลับ เกมล้มโต๊ะ” ของฟิล์มบางกอก บริษัท บีอีซี-เทโรเอนเทอเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
 • 1999กำกับการแสดงและอ