ทำเนียบศิลปิน

นิรันศักดิ์ บุญจันทร์

ฉายา
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016บรรณาธิการดีเด่น “รางวัลคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง” โดยสมาคมภาษาและหนังสือฯ
 • 2002รางวัลชมเชยสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2545
 • 2001รางวัลชมเชยสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2544
 • 1992รางวัลชมเชยสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2535
 • 1990หนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มแรกในไทยที่เข้ารอบ 7 เล่มสุดท้าย รางวัลซีไรต์ ปี 2533
ผลงานที่ผ่านมา
 • หยดหมึกห้ามิติ
 • ตัวละครหลังโรง
 • เปลวไฟที่เย็นเยือก
 • คืนแห่งความพินาศ
 • คําวิงวอนของมนุษยชาติ
 • มนุษย์ต้นไม้
 • เจ้าหุ่นยนต์เพื่อนรัก
 • สายฝนกลางพายุที่แล้งร้อน
 • ในม่านหมอก
 • สวนหลังบ้าน
 • ทางเลี้ยวเข้าสุสาน
 • วันเวลาที่เหลืออยู่
 • พระจันทร์ร้องไห้ที่แม่น้ําเจ้าพระยา
 • ผู้พิชิตกองขยะ