คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

Niwes Kanthairaj

ฉายา
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, กาสะลอง, แพรว พจนีย์, จันทร์จิรา, ลําสี สีบานเย็น, ดุจตะวัน อนันตทรัพย์, สาธิต วาทะสุนทร, ศุภกร สร้อยวิวัฒน์, กานต์ บางกอก
สาขา
วรรณศิลป์
เบอร์โทรศัพท์091-803-2916
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1982ได้รับพระราชทานรางวัลชมเชย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2525
  • 1980ได้รับพระราชทาน รางวัลชมเชย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2523
ผลงานที่ผ่านมา
  • ถนนนอกเมือง
  • หางเครื่อง
  • จดหมายถึงลูก
  • 12 นาฬิกา
  • สะพานชีวิต