คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1993ศิลปินแห่งชาติประจําปี 2536
 • 1980รางวัลซีไรต์ปี 2523
 • 1980กวีซีไรต์คนแรก
 • รางวัลดีเด่น
ผลงานที่ผ่านมา
 • ร้อยกรอง : คําหยาด
 • อาทิตย์ถึงจันทร์
 • เพียงความเคลื่อนไหว
 • ชักม้าชมเมือง
 • จารึก ร.ศ. 200
 • เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว
 • ตากรุ่งเรืองโพยม
 • ข้างคลองคันนายาว
 • เขียนแผ่นดิน
 • ความเรียง : ที่นี่ขัดข้องหนอ
 • มุมที่ไม่มีเหลี่ยม
 • ดาบที่หมกอยู่ในจีวร
 • เจ้าประคุณเอ๋ย
 • มองพม่า
 • บังอบายเบิกฟ้า
 • นอกรั้วโรงเรียน
 • ลอดลายประแจจีน
 • เหยียบแผ่นดินหยก
 • ซอยเท้าเข้าญี่ปุ่น
 • แผ่วผ่านธารน้ําไหล
 • เรียงร้อยถ้อยคํา
 • นวนิยาย : บ้านเก่า